Vårt arbetssätt

VÅRT ARBETSSÄTT

På Småfolkets förskola jobbar vi temainriktat! Det betyder att vi utser ett paraplytema under vilket de olika gruppernas projekt kan rymmas under en termin eller två.

Vi tror på att barn lär och utvecklas i sammanhang och i möten med olika individer. Barnen lär sig av varandra och andra runt omkring sig, av att pröva sig fram med olika material, tekniker och aktiviteter. Det är alltså upp till oss pedagoger att erbjuda barnen allt detta; varierande tillgängligt material, olika varierande aktiviteter, många olika möten med barn, personal och vårdnadshavare. Vi tror på mycket lek och skratt!

För oss på Småfolket är utevistelse, natur, miljö och hälsa viktiga inslag i utbildningen. När våra barn går vidare ut i världen från oss vill vi att de skall vara ”Naturligt-visa” Med det menar vi att barnen skall ha en egen relation till natur och friluftsliv, att de skall ha fått uppleva utforskarglädje, äventyrsanda och fått grundläggande förståelse för Hållbar utveckling.

Vår vetenskapliga grund tar avstamp i Vygotskijs sociokulturella teori. Vygotskij menade att barn lär och utvecklas genom imitation, instruktion och samarbete.

Han myntade också begreppet utvecklingszoner och menade då spannet mellan det barnet kan och behärskar på egen hand och det barnet behärskar med hjälp/handledning och inspiration av någon annan. Genom att jobba med barnen i deras lek och föreställningsvärld ger vi fler samspelsmöjligheter och erfarenheter, både verkliga och påhittade och lockar till utveckling på ett lustfyllt sätt.

För att erbjuda ytterligare relationer/personer och skapa fler proximala utvecklingszoner tar vi hjälp av levande karaktärer i vårt arbete. Karaktärerna hänger oftast ihop med vårt övergripande paraplytema som ändras från år till år.

På Småfolket har vi också tre återkommande karaktärer. Trollen NaturnosaNaturklura och Naturveta. De är en del av vårt arbetslag och hjälper till i all undervisning, men lite extra i den som hör ihop med friluftsliv och natur. Nosa, Klura och Veta kommer ibland till oss i litet format (dockor) och ibland som levande karaktärer spelade av någon av våra pedagoger.

Som praktiskt hjälpmedel har alla grupper varsin smarttelefon eller lärplatta för att kunna dokumentera undervisningen och för att kommunicera med hemmen via förskole-appen Tyra. Bilderna används för att framställa informativ dokumentation till väggarna eller Tyras blogg, barnens portfolios och pedagogisk dokumentation för att utveckla utbildningen. Genom bilder och text får både vuxna och barn chansen att reflektera, bearbeta och göra kopplingar mellan gamla och nya erfarenheter.