Driftsform

DRIFTSFORM

Småfolkets förskola har tidigare drivits som ett föräldrakooperativ och verksamheten har i stor utsträckning bedrivits i enlighet med Friluftsfrämjandets I ur och skur- filosofi.

Genom en fusionsprocess som avslutades under våren 2022 har Lisali ekonomisk förening fått förtroendet att att utveckla Småfolkets metoder för undervisning och sitt systematiska kvalitetsarbete i enlighet med skollagens och läroplanens intentioner och samtidigt förvalta förskolans långa tradition av undervisning med nära koppling till friluftspedagogik, natur, miljö och en hållbar utveckling.

Det är med stor ödmjukhet vi tar oss an uppdraget.

Vår idé!
Vi tror på småskalighet och på att all kommunal ersättning skall komma barnen till gagn, inte hamna i privat ägande. Vi vill vara en liten idéburen organisation, med idén om att erbjuda världens bästa barnomsorg på små enheter där kontakten mellan personal, barn och föräldrar är varm och nära och där alla känner att de har möjlighet att påverka, där beslutsvägarna är korta, där pedagogiska frågor och driftsfrågor sköts av proffs, nämligen de som befinner sig i verksamheten dagligen.