Välkommen till

Småfolkets förskola

Småfolkets förskola

Naturligtivs

Här arbetar 2 förskollärare och 3 barnskötare med ca 25 barn. Vi arbetar tematiskt med sagor och lek som pedagogisk metod. Undervisningen bedrivs i hög utsträckning utomhus med hänsyn tagen till väder, vind och barnens personliga förutsättningar.

I vårt arbete tror vi på lärande i lek och möten med olika individer. Därför intresserar vi oss mycket för barnens egna lek och dess innehåll. I leken kan vad som helst hända och dess egen magi har en särställning i att fånga barnens intresse.

Kontakta oss

Småfolkets förskola
Konsumvägen 13
756 45 Uppsala

07:00 - 17:00