Inskolning

INSKOLNING

För att få en plats på vår förskola skall barnen stå i kö via antagningsenheten vid Uppsala kommun. Vi baserar vår inskolning på teori och forskning om tidig anknytning. Relationer och trygghet är centrala begrepp. Varje barn får en särskild inskolningspedagog som stöttar och leder såväl barn som vårdnadshavare genom inskolningsprocessen.

Inskolningen inleds dag 1 & 2 med korta besök på förskolan . Barn, pedagog och vårdnadshavare utforskar miljöer och material, leker och samspelar för att knyta en första viktig kontakt.

Från och med dag tre anvisas vårdnadshavaren en plats centralt i inskolningsmiljön. Det skall vara en trygg punkt som barnet ser och dit barnet kan återvända för att tanka trygghet. Barnet får välja själv i vilken utsträckning han eller hon vill närma sig verksamheten. Pedagogens roll är att aktivt erbjuda aktiviteter och material och bekräfta barnet när det visar nyfikenhet och skapa en tillräckligt stark relation för att kunna fungera i stället för vårdnadshavaren som ”vikarierande anknytning” i vårdnadshavarens frånvaro när inskolningen väl är klar.

Efter dag tre läggs en individuell inskolningsplan upp i samråd mellan inskolningspedagog och vårdnadshavare där de gemensamt dag för dag utvärderar hur inskolningen fortlöpt för just deras barn och hur den skall fortsätta. Vi bygger successivt på med allt längre besök på förskolan och vårdnadshavaren backar från barnet genom att kanske sitta i ett angränsande rum eller lämna förskolan under en kort stund.

Alla barn är individer och vi anpassar inskolningen efter deras specifika behov, därför tar inskolningarna olika tid i längd men vi brukar rekommendera att en som vårdnadshavare är beredd att avsätta ungefär två veckor.

Inskolningen för små barn börjar alltid inomhus och med några få andra barn närvarande för att skapa en trygg och förutsägbar situation. I takt med att barnet blir trygg utökar vi både ytan och antalet relationer.