Lärmiljö

LÄRMILJÖ

För oss och barnen är självklart miljön en viktig del av vår dag. Vi skapar våra lärmiljöer efter vårt tema som bas och därefter utifrån barnens behov, intressen och utveckling! Med färger och möblering vill vi skapa en miljö där barnen kan finna ro och trygghet för att kunna ta till sig lek och lärande!

Genom att göra miljön tillgänglig för barnen ger vi dem tilltro till sin egen förmåga. Detta gör vi genom att t.ex. ha låga bord och stolar och placera material åtkomligt för barnen både inom och utomhus. Med en kreativ och föränderlig miljö lockar vi och utmanar, väcker förundran och nyfikenhet, och uppmuntrar till kommunikation!

För närvarande pågår ett utvecklingsprojekt med att förändra en del av vår utomhusmiljö till ett ”Naturlabb” en miljö anpassad för utomhusundervisning i enlighet med läroplanens intentioner. Regelbundet går vi också till skogen eller utforskar andra platser i vår närmiljö.

Vi jobbar mot en giftfri förskola genom att vara noggranna vid inköp av nytt material men också genom att successivt rensa bort tex gamla leksaker där material och ursprung är okänt.