I Ur och Skur-pedagogiken

På I Ur och Skur får barn och elever utveckla sina kunskaper inom friluftsliv; åka skridskor, skidor, vandra, håva, klä sig, packa ryggsäcken och mycket mer.

De får grunder för ett fortsatt fysisk aktivt och hälsosamt liv. Studier visar att barn som får grundläggande friluftskunskaper fortsätter att vara fysiskt aktiva efter 14 års ålder.

De får också avkoppling i naturen (mindfullness) och kunskaper om och i naturens olika miljöer. De utvecklar kunskaper om hur man vistas i naturen för att respektera Allemansrätten. De utvecklar kunskaper om en hållbar utveckling i praktiken då miljöarbetet är en naturlig del av livet på en I Ur och Skur. Förutom att lära om sambanden i naturen så komposterar man, källsorterar, spar energi, serverar mycket ekologiska produkter och återanvänder.

Barnen är friskare än andra barn, motoriskt mer utvecklade, fysiskt mer aktiva och har lättare att koncentrera sig, har studier visat.

20200428_090530.jpg
20200423_104441_edited.jpg

Mulle, Knytte och Knopp

Under vår och höst går vi ut i skogen i åldersindelade grupper. Knopparna, 1–2 år, får lära sig att röra sig och ta sig fram i naturen. Barnen ska ha roligt, få sjunga och leka och utforska skogen, de lär sig redan från tidig ålder hur och vad man får göra. Knyttarna, 3-4 år, väcker ofta ett natur- och friluftsintresse som räcker livet ut, Knyttarna bär och tar hand om sin ryggsäck och packning själva, i ryggsäcken har de förutom lite extrakläder en termos med dryck och ett sittunderlägg. Knyttarna lär sig lite om mycket tex några träd, några djur som sover på vintern, hur många ben spindeln har och vad ekorrar tycker om att äta. För våra 5- och 6-åringar har vi Mulle. Mullarna går lite längre bort i skogen och lär sig lite mer av det som de nosat på när de gick på knytte, de lär sig tex om allemansrätten, hitta Vilse, om växter och djur, om samarbete och gemenskap, att sköta sin ryggsäck samt att leka och trivas i naturen i alla väder.

mulle-1518661718.png
KNYTTE - Kopia (3).png
KNOPP_edited.png

Skrinna och Lagge

Lagge

När tillfälle ges och snö finns har vi Lagge för de äldre barnen. På Lagge får barnen utveckla sin längdteknik i backar och spår i första hand men även på gräsmattor och ängar där det inte finns spår. Vi leker fram teknik och säkerhet. Barnen ges chans att åka skidor på vår gård så fort det finns snö och då har alla barn möjlighet att prova.

Skrinna

I skridskoskolan lär sig barnen att åka skridskor med hjälp av lekar, sånger och redskap till exempel koner och bollar. De lär sig snabbt att åka framåt, svänga och bromsa. Vid kallt väder och det finns naturis så tar vi oss iväg så fort möjlighet finns med de äldre barnen men vid blidväder åker vi till kommunens konstis några gånger med de äldsta barnen.

barnskridsko_farg.png
barnskidor_farg.png