Om oss

Småfolkets föräldrakooperativ är en I Ur och Skur-förskola. Sedan snart 30 år drivs vår verksamhet i en ombyggd villa i stadsdelen Norby i Uppsala. Vår förskola bidrar till att ge barnen en trygg och stimulerande uppväxt. Vi vill genom naturens mångfald ge varje barn, utifrån dess förutsättningar, grunden till ett livslångt lärande.

smafolket_garden_barn.jpg

I Ur och Skur-pedagogiken

Pedagogikens utgångspunkt har sin grund i friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande och arbetar efter målen i Läroplanen. Barnen upptäcker, leker och upplever med alla sinnen och hela kroppen. Att praktiskt få uppleva, stimulerar nyfikenheten, självkänslan, ger kunskap och förståelse. Barn leker bäst där det finns naturmaterial och växtlighet, barn behöver träd, pinnar, kottar och ytor för att kunna springa, leka och gömma sig.

Barnen får prova på olika friluftslivsaktiviteter och grundlägger friluftsfärdigheter som de har nytta av hela livet. De får också en nära relation till naturen och utvecklar kunskap och trygghet att vistas där bland annat genom Friluftsfrämjandets verksamhet (Skogsknopp, Skogsknytte och Skogsmulle).

Föräldrakooperativ

Att välja en kooperativ förskola innebär en fantastisk möjlighet att få vara med att skapa den bästa miljön för ditt barn, samtidigt som det även krävs en del engagemang och arbetsinsatser av föräldrar.

Småfolkets förskola är en ekonomisk förening där medlemsfamiljerna är med och tar hand om en
stor del av det löpande arbetet. Onsdagsvikarierande och städning av förskolan är kanske de mest
tydliga exempel på engagemanget som alla familjer kommer att delta i under den tid de har barn i
förskolan, men det finns även andra uppgifter som löpande eller punktvis behöver lösas.

Tack vare att Småfolket är en kooperativ förskola har vi en liten barngrupp med hög personaltäthet. Föräldrarna kan direkt påverka verksamheten och prioritera det som känns viktigt för barnen. Vi har fin samhörighet familjer emellan och mellan personal och familjer.