Om oss

Småfolkets förskola är en I Ur och Skur-förskola. Sedan 30 år drivs vår verksamhet i en ombyggd villa i stadsdelen Norby i Uppsala. Vår förskola bidrar till att ge barnen en trygg och stimulerande uppväxt. Vi vill genom naturens mångfald ge varje barn, utifrån dess förutsättningar, grunden till ett livslångt lärande.

smafolket_garden_barn.jpg

I Ur och Skur-pedagogiken

Pedagogikens utgångspunkt har sin grund i friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande och arbetar efter målen i Läroplanen. Barnen upptäcker, leker och upplever med alla sinnen och hela kroppen. Att praktiskt få uppleva, stimulerar nyfikenheten, självkänslan, ger kunskap och förståelse. Barn leker bäst där det finns naturmaterial och växtlighet, barn behöver träd, pinnar, kottar och ytor för att kunna springa, leka och gömma sig.

Barnen får prova på olika friluftslivsaktiviteter och grundlägger friluftsfärdigheter som de har nytta av hela livet. De får också en nära relation till naturen och utvecklar kunskap och trygghet att vistas där bland annat genom Friluftsfrämjandets verksamhet (Skogsknopp, Skogsknytte och Skogsmulle).

Lisali driver Småfolket

Sedan terminstart hösten 2021 drivs Småfolkets förskola av Lisali ekonomisk förening.

 

Lisali är en liten förening bestående av tre förskollärare/rektorer som driver ytterligare tre mindre förskolor i Uppsala. Lisali är en liten idéburen organisation med idén om världens bästa barnomsorg på små enheter där kontakten mellan personal, barn och vårdnadshavare är varm och nära och där alla känner att de har möjlighet att påverka. Där beslutsvägarna är korta, där pedagogiska frågor och driftsfrågor sköts av proffs, nämligen de som befinner sig i verksamheten dagligen. 

Det är också viktigt för Lisali med en gemensam barnsyn och ett gemensamt värdegrundsarbete mellan enheterna, alla medarbetare skall känna igen sig i verksamheten och alla vårdnadshavare skall känna samma trygghet att lämna sina barn på Lisalis förskolor.

På Småfolkets förskola består personalgruppen av totalt fem medarbetare; en rektor, två förskollärare och två barnskötare. Barngruppen består av cirka 22 barn i åldrarna 1–5 år.