Kontakt

I Ur och Skur Småfolket

Konsumvägen 13

756 45 UPPSALA

personal@smafolket.org


Tf. Förskolechef: Gunvor

Tel: 018-30 39 20