Föräldrarnas insats på Småfolket

Föräldrasamverkan är centralt inom I Ur och Skur för att uppnå god kvalitet. Det centrala är att barnens två världar, hemmet och förskolan, möts och samverkar för att barnen ska få så goda förutsättningar som möjligt. Verksamheten är ett komplement till hemmet.

 

Det viktigt att man går in i Småfolkets föräldrakooperativ med en beredskap att bidra enligt överenskommelse, attityden att vi alla behövs, att vi samarbetar för det gemensamma målet att våra barn ska ha så bra dagar som möjligt tillsammans med sina pedagoger.

Städveckor

Förskolan städas av föräldrarna. Varje familj har oftast två städveckor per termin. En städvecka innebär att man på tisdagen, torsdagen och en dag under helgen städar hela förskolan. Man får räkna med att ett städpass tar minst tre timmar för en person.

Inne- och utefixardagar

En vuxen från varje familj träffas också två gånger per termin för att ordna och förbättra inomhus- respektive utomhusmiljön. Dessa fixardagar är inte bara ett tillfälle att göra förbättringar på förskolan utan också en möjlighet för föräldrarna att ses och lära känna varandra.

Onsdagsvikarie

Varannan onsdag mellan kl. 14.45–17.00 har personalen planeringsmöte (APT) och då vikarierar tre föräldrar från olika familjer och ansvarar för verksamheten. Onsdagsvikarierna tar hand om barnen tills de hämtas och de städar även förskolan till viss del. Vanligtvis har varje familj två sådana vikariedagar per termin. Eventuella syskon som inte går på Småfolket kan inte vara med på förskolan under vikariepassen.

Förtroendeuppdrag

Varje familj har även ett specifikt åtagande inom föreningen. Det kan handla om att sitta i förskolans styrelse som exempelvis ordförande, kassör eller personalansvarig, alternativt så har man ansvar för inne- eller utemiljön, IT eller annat. Nya familjer på förskolan börjar ofta i festgruppen och är med och arrangerar en vinter- eller sommarfest för alla familjer.

Klicka här för att öppna en pdf med detaljerade arbetsbeskrivningar av alla roller.