Förskolan

Småfolket håller till i en ombyggd villa i stadsdelen Norby i Uppsala. Lokalerna är nyrenoverade och fräscha.Vi har en fin gård med lekredskap, trädgårdsland och uppvuxna fruktträd. Vi har nära till både Hågadalen och till Stadsskogen, ställen vi besöker flera gånger varje vecka.

Barngruppen består av cirka 20 barn i åldern 1,5 år till 6 år. Verksamheten bedrivs både i åldersintegrerade grupper och i åldershomogena grupper. På förskolan arbetar 2 förskollärare och 2 barnskötare. 

Förskolans läroplan, Lpfö -98 är vårt styrdokkument som vi jobbar mot. Vi arbetar även utifrån målen för I Ur och Skur för förskolan, vi vill att varje barn:
  • Utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla.
  • Utvecklar kunskap om en hållbar livsstil.
  • Utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten.
  • Får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen.
  • Får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen.
  • Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv.

Föräldrarna bjuds in till olika evenemang under läsåret där vi får möjlighet att umgås och ha trevligt. Dessa tillfällen är höstens skördefest med vernissage, luciafirande, föräldrafika och sommarfest.

Utvecklingssamtal och föräldramöten hålls en gång om året.