En dag hos oss 7.00 
Förskolan öppnar och barnen tas emot inne.

  
 8.00
Verksamheten flyttar ut på gården och barnen tas emot utomhus.

  
 9.00
Dagens aktivitet startar. Oftast går vi iväg till någon del av Hågadalen där vi inleder med samling* och fruktstund. Därefter sker någon av nedanstående aktivitet:

Måndag: Vi delar upp oss i smågrupper.
Tisdag: Mulle, Knytte och Knopp  då vi under vår och höst har vi 10 pass på två timmar i skogen för alla grupperna. Knoppbarnen, 1 ,5 -3 år, får lära sig att röra sig och ta sig fram i naturen. Barnen ska ha roligt, få sjunga och leka och se sig omkring i naturen. Knyttarna, 3-4 år, väcker ofta ett natur- och friluftsintresse som räcker livet ut. För knopp- och knyttebarnen är det inte så viktigt att gå långt, utan att själv kunna ta sig fram över stock och sten i sin egen takt. För våra 5-årigar har vi Mulleverksamhet. De lär sig om Allemansrätten, om växter och djur, om samarbete och gemenskap, att sköta sin ryggsäck samt att leka och trivas i naturen i alla väder. Onsdag: De äldsta barnen som går sista året på förskolan har "Nyfiken på" som är en skolförberedande aktivitet. Vi arbetar bland annat för att utveckla ett intresse för skriftspråket samt barnens förmåga att använda matematik. Barnen har köksskola och skridskoskola "Skrinna" då gruppen åker till Gränby ishall. Denna grupp besöker Bror Hjorths hus och går på konstskola samt besöker Botaniska trädgården med mera.

Torsdag: Under vår, sommar och höst går vi iväg till Hågadalen för våra matutflykter. Då är vi ute hela dagen och delar av dagen är barnen uppdelade i smågrupper som på måndagarna. Dessa dagar är vi tillbaka på förskolan kl.13.30.


Fredagar:
 
är vi oftast kvar på vår gård och har både styrda aktiviteter och fri lek.

  
 11.00
Vi går tillbaka till förskolan, där vi har en samling* innan lunch. Maten kommer från restaurangköket Mickes kök. Under luncherna håller vi ett levande samtal tillsammans vid matborden.

  
 12.00
Vila då de mindre barnen sover i sina vagnar utomhus och de större barnen har vila utomhus/inomhus med saga och delas då in i två grupper.

  
 12.30
Vi är på gården och leker, experimenterar m.m. , de yngre barnen vaknar

  
 14.00
Mellanmål som vi under sommar, vår och höst äter vi utomhus. Resten av eftermiddagen är vi ute. Under vinterhalvåret kan vi vara inne.

  
 17.00
Förskolan stänger
  

 

Vi bedömer hela tiden vilka moment som görs bäst ute och vilka moment som passar bäst inne, beroende på aktivitet, barngrupp, väder och årstid. Det är ett sätt att nå en lustfylld verksamhet. Vid riktigt kall väderlek  begränsar vi utevistelsen till vad som är lämpligt för barnen.

*Samling: under våra samlingar sjunger vi, läser vi eller har rim och ramsor. Vi använder samlingarna för att barnen ska få utveckla sitt talspråk och för att öka sitt ordförråd. Att de ska få utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar. Vi kan utifrån en saga presentera och diskutera etiska dilemman och livsfrågor.

Andra aktiviteter som vi erbjuder under året är:

Teman: varje termin arbetar vi med olika teman. Eftersom vi är en Grön flagg-förskola har vi arbetat med olika miljöteman. Andra teman som vi arbetar med är exempelvis språket.

Ming: för att förgylla november samt att föra in mer musik i förskolan anlitar vi Staffan som sjunger och spelar med barnen enligt mingmetodiken. Staffan kommer till förskolan en förmiddag varje vecka i november.

Skapande:barnen får möjlighet att skapa i olika material och tekniker i vår fina skaparverkstad, i naturen eller ute på vår gård.