friluftsframjandet_skogsmulle_200508__d2

Välkommen till

Småfolkets förskola

En I Ur och Skur-förskola i stadsdelen Norby i Uppsala.

Vår målsättning

Vi vill genom naturens mångfald ge varje barn, utifrån dess förutsättningar, grunden till ett livslångt lärande. Vår grundläggande inställning är att varje barn ska bli sett och mötas med värme.

trädplantering.jpg

Driftsform

Småfolkets förskola har under 30 år drivits som ett föräldrakooperativ men sedan augusti 2021 drivs förskolan av Lisali ekonomisk förening. Föräldrar gör därför inte längre någon arbetsinsats på förskolan.

Image by David Vig
knapp-med-ny-logga-1024x1024-1024x1024.j

I Ur och Skur

Friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande.

På Småfolkets förskola använder vi oss av Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-pedagogik i arbetet med läroplanens mål.

Image by Markus Spiske

Besöka förskolan

Är ni nyfikna på vår verksamhet så är ni varmt välkomna till oss på besök! Hör av dig så bokar vi in en dag.