Välkommen till Småfolkets förskola!


Småfolkets föräldrakooperativ är en I Ur och Skur förskola som bidrar till att ge barnen en trygg och stimulerande uppväxt. Vi vill genom naturens mångfald ge varje barn, utifrån dess förutsättningar, grunden till ett livslångt lärande. Vår grundläggande inställning är att varje barn ska bli sett och ska mötas med värme.


Några åsikter från föräldrar:

"När vi bytt förskola till Småfolket kändes det som vi kom till himmelriket - efter 2 år känns det likadant!"

Josefin

"När vi haft en stressig morgon hemma återkommer harmonin när vi kommer till Småfolket. Där möts vi alltid av härlig och barnkär personal som har nära till skratt."

Andreas

Det som ligger på oss föräldrar är inte särskilt betungande och vägs mer än väl upp av att vi får ett avgörande inflytande över verksamheten. Genom att vissa uppgifter utförs av oss föräldrar frigör vi resurser som kan användas till att göra förskolan ännu bättre."

Gunnar