friluftsframjandet_skogsmulle_200508__d2

Välkommen till

Småfolkets förskola

En I Ur och Skur-förskola i stadsdelen Norby i Uppsala.

Vår målsättning

Vi vill genom naturens mångfald ge varje barn, utifrån dess förutsättningar, grunden till ett livslångt lärande. Vår grundläggande inställning är att varje barn ska bli sett och mötas med värme.

Driftsform

Vi drivs sedan 30 år som ett föräldrakooperativ men i augusti 2021 kommer driften att tas över av Lisali ekonomisk förening. Föräldrarna kommer då inte längre behöva göra någon arbetsinsats på förskolan.

I Ur och Skur

Friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande.

På Småfolkets förskola använder vi oss av Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-pedagogik i arbetet med läroplanens mål.

Besöka förskolan

Är ni nyfikna på vår verksamhet så är ni varmt välkomna till oss på besök! Hör av dig så bokar vi in en dag.