friluftsframjandet_skogsmulle_200508__d2

Välkommen till

Småfolkets förskola

En I Ur och Skur-förskola i stadsdelen Norby i Uppsala.

Vår målsättning

Vi vill genom naturens mångfald ge varje barn, utifrån dess förutsättningar, grunden till ett livslångt lärande. Vår grundläggande inställning är att varje barn ska bli sett och mötas med värme.

Föräldrarnas roll

Föräldrarnas engagemang behövs för att Småfolkets förskola ska fungera.

En kooperativ förskola är en fantastisk möjlighet att få vara med att skapa den bästa miljön för ditt barn.

I Ur och Skur

Friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande.

På Småfolkets förskola använder vi oss av Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-pedagogik i arbetet med läroplanens mål.

Besöka förskolan

Är ni nyfikna på vår verksamhet så är ni varmt välkomna till oss på besök! Hör av dig så bokar vi in en dag.